08
za, aug
0 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
BURGUM - "Ik wie der stil fan", was de eerste reactie van mevr. Jantsje de Vries uit Tytsjerk, toen burgemeester Jeroen Gebben haar meedeelde dat ze Lid in de Orde van Oranje Nassau was geworden. En, gaf ze ruiterlijk toe, dat gebeurt haar niet vaak, dat ze niet weet wat ze moet zeggen. Ze werd samen met Simon Meinema uit Suwâld en Geesje Duursma uit Burgum gedecoreerd, waar bij mevr. Duursma de eer te beurt viel om te worden benoemd tot Ridder.


Twee leden en één ridder
Twee leden in de Orde van Oranje Nassau en één ridder in diezelfde Orde. Die heeft de gemeente Tytsjerksteradiel er sinds woensdagochtend bij gekregen. Drie, het zijn er wel eens meer geweest, maar zoals zo vaak gaat het ook hier om de kwaliteit en niet om de kwantiteit. En die kwaliteit mocht er wezen op deze woensdagochtend in De Pleats in Burgum. Burgemeester Jeroen Gebben beleefde zijn eerste officiële lintjesregen en hij deed dat alsof hij nooit anders had gedaan. En dat ook nog eens in twee talen, een van de gedecoreerden werd in het ABN toegesproken.

verkeerde naam
Als mediavertegenwoordiger heb ik, onder embargo, de lijst van te decoreren Tytsjerksteradielsters al kunnen inzien, dus ik weet wie er straks op de voorste rij in de grote zaal van De Pleats zullen mogen plaats nemen. Maar als ik het rijtje even bijlangs ga, er staan keurige naamkaartjes op de betreffende tafeltjes, klopt er iets niet. Op het meeste rechtse staat niet de naam die ik verwacht, maar een hele andere. Ik vraag aan Ytie, de diensdoende bode, hoe dat zit. Ze kijkt me samenzweerderig aan en legt uit dat degene die daar straks moet zitten van niets weet. In deze setting een heel bijzonder iemand, het is namelijk Geesje Duursma en om die stiekem naar De Pleats te loodsen is bepaald geen sinecure. Zelfs burgemeester Jeroen Gebben zit in het complot, samen met Geesje's echtgenoot Eelke. Langzaal stroom de zaal vol met 'omsittend laach', zeg maar familie, vrienden en andere belangstellenden. En zo tegen tienen is zaal vrijwel vol. En dan komen onder applaus de eerste beide 'slachtoffers' naar voren om hun plaats in te nemen. Eén stoel blijft nog even leeg, tot onder opnieuw luide bijval Geesje Duursma een ereplaats in haar eigen Pleats mag innemen. Natuurlijk weet ze dan allang hoe laat het is, maar ze speelt haar rol in dit blijspel met verve.

weigerachtig
Dan wil burgemeester Jeroen Gebben het woord, maar dat is een missie met een paar 'tûkelteammen', want: 'hy docht it net'. 'Hy' is uiteraard de microfoon en goede raad lijkt duur. Maar als de nood het hoogst is, is de redding nabij en dit keer is die redder een van de zonen van Geesje en Eelke. Hij kijkt met deskundige blik naar het weigerachtige apparaat en constateert dan gortdroog: "Hy stiet noch net oan." 'Sache erledigt' en de burgemeester kan beginnen. Hij heet iedereen welkom en uiteraard in het bijzonder de drie hoofdrolspelers deze ochtend. Hij spreekt van een bijzondere dag, niet alleen voor de gemeente als geheel en omdat de Koning morgen vijftig wordt, maar vooral en in het bijzonder voor de drie decorandi die voor hem zitten. De eerste die hij persoonlijk toespreekt is mevr. Jantsje Jetske deVries uit Tytsjerk. Zij is sinds jaar en dag redactrice van de dorpskrant 'Yn 'e Line' in Tytsjerk. In dat kader interviewt ze dorpsgenoten en verzamelt ze verhalen. Ze is zeg maar een echte onvervalste 'story teller' en met die verhalen gaat ze ook de boer op. En onderweg doet ze veel stof op voor nieuwe verhalen. Bovendien is ze al 45 jaar collectant voor de nierstichting. En dat alles, zegt de burgemeester, heeft Zijne Koninklijke Hoogheid doen besluiten Jantsje de Vries te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. En dan is het moment aangebroken dat mevr. Jantsje de Vries naar voren mag komen om 'het lintje' in ontvangst te nemen, samen met de bijbehorende oorkonde en een prachtige bos bloemen. "Ik wie der efkes stil fan", is haar eerste reactie. Ik ken haar een beetje en dus: "Dat oerkomt jo net faak tink ik." En dat beaamt ze volmondig.

Simon Meinema
De volgende in het korte rijtje is Simon Meinema uit Suwâld. Hij is al jarenlang lid van de Kunstkring Hardegarijp en in dat kader spant hij zich in voor zeg maar het bekend maken en populariseren van met name klassieke muziek. Simon Meinema onderhoudt de contacten met musici, conservatoria, impresariaten en concertorganisatoren. De Kunstkring Hardegarijp is inmiddels vaste partner van het internationale Liszt Concours. De Kunstkring geeft jonge talenten een kans en haalt anderzijds grote namen naar Hurdegaryp. Ook voor hem is er naast het lintje de gebruikelijke oorkonde en een bos bloemen. Vraag: "Had u ooit vermoed hier te zullen staan met een koninklijke onderscheiding?" Zijn antwoord is kort: "Geen moment, dit is een complete, maar aangename verrassing."

ridder
Een vrouw die ridder wordt, kan dat eigenlijk wel? Met andere woorden, hoe noem je eigenlijk een vrouwelijke ridder. Ik heb het er deze ochtend 'ûnder de kofje' met mijn echtgenote over. Ik haal als voorbeeld Engeland aan waar ze daar woorden als 'dame' en 'lady' voor hebben. Maar wij? We komen er niet uit, ik opteer voor jonkvrouw, maar dat heeft toch een wat andere bijklank vindt mijn vrouw. Ik neem mij voor om het vanmorgen te vragen aan de burgemeester, hij zal het toch wel weten? Deze hele discussie is natuurlijk ingegeven door het feit dat de 'Dritte im Bunde' van deze lintjesregen in Tytsjerksteradiel een vrouw is. En dat zij nu juist degene is die ridder wordt in de Orde van Oranje Nassau. Het dilemma blijft voorlopig. Als laatste wordt Geesje Duursma in haar eigen Pleats toegesproken door Jeroen Gebben. "Ik freegje my ôf, sjoen alles wat jo dogge, wêr helje jo de tiid wei." Geesje Duursma is niet alleen een bekende figuur in Burgum en omstreken, maar ze is ook vaak richtinggevend en gezichtsbepalend. De burgemeester is gezien de tijd eigenlijk wel gedwongen om slechts een paar van al die activiteiten eruit te lichten. En het opmerkelijke is dat die activiteiten zich afspelen op een dergelijk breed maatschappelijk terrein. Van de Afûk tot Korenmolen De Hoop,van penningmeester en initiator van de Stichting Autisme Campus Fryslân tot voorzitter van Oranje Ferbynt. En dat is nog maar een kleine greep uit haar vele vrijwilligerswerk. En dus komt de burgemeester met de toch wel even verrassende als heuglijke mededeling dat Geesje Duursma wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. En daar is ze zelf toch even 'ferbjustere' van: "In grutte ear, nee, soks tinke jo net oan en dan ek noch ridder. It wie foar my in geweldige ferrassing, ik wist echt fan niks. En dan krigest yn de gaten dat al dy minsken ek foar dy kaam binne." En ook voor haar is er naast het lintje een oorkonde en een fraaie bos bloemen. De burgemeester regelt voor de media nog even een fotomoment, dat kan buiten, de zon schijnt, hoewel het behoorlijk koud is. Als ik later de foto bekijk, loopt die qua lengteverdeling keurig af naar rechts, dat hadden we wel wat beter kunnen regelen. Maar ze staan er prima op, met brede smile en al. Terug in de zaal is het tijd voor de felicitaties, elke decorandus heeft zijn/haar eigen supporters meegenomen en dus maken ze er een leuke afsluiting van deze memorabele bijeenkomst van. Oh ja, hoe zat dat nu met die vrouwelijke ridder. Burgemeester Jeroen Gebben denkt desgevraagd dat wij daar geen woord voor hebben, Eelke Duursma weet het ook niet en dus wordt de vraag niet beantwoord. Nou, toch wel dus. Als wij later later een kop koffie komen drinken in De Pleats, dat doen we wel vaker, ze hebben hier lekkere cappuccino, worden we door Eelke Duursma uitgenodigd om even mee te gaan naar de receptie die De Pleats heeft georganiseerd ter gelegenheid ván, wordt duidelijk hoe het zit. Eelke of iemand anders heeft Koen Eekma, expert op taalgebied, gevraagd en die kwam met de oplossing: een vrouwelijke ridder noemt men, jawel, jonkvrouw...

Binne Kramer    

Advertenties
Advertentie